ข้อกำหนดสำหรับ AspireFunds ประกอบด้วยองค์ประกอบสองส่วน 

  1. บริษัท
  • จะต้องเป็นธุรกิจที่จดทะเบียนกับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในประเทศไทย คลิก ที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม 
  • มีบัญชีธนาคารของบริษัทที่มีการเคลื่อนไหว
  • มีประวัติการดำเนินการขั้นต่ำ 6 เดือน 

  2. กรรมบริษัทที่สมัครขอสินเชื่อในนามของบริษัท

  • จะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย หรือสิงคโปร์
  • ถือหุ้นอย่างน้อย 30% ในบริษัท
Did this answer your question?