ในการสมัคร AspireFund จะมีอยู่ด้วยกัน 2 ขั้นตอน และใช้เวลาไม่เกิน 15 นาทีในการสมัคร 

ขั้นตอนที่ 1: กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร จำเป็นต้องใช้ 

  • บัตรประชาชน (ด้านหน้า และด้านหลังบัตร)
  • รายการเดินบัญชีของบริษัท 3 เดือนล่าสุด 
  • รายงานเครดิตบูโรแห่งชาติของบริษัท และของกรรมการ

ขั้นตอนที่ 2: การตรวจสอบตัวตน

Did this answer your question?