การค้ำประกัน: กรรมการบริษัทหนึ่งคนจะต้องทำหน้าที่เป็นบุคคลค้ำประกันสินเชื่อ 

หลักประกัน: AspireAdvance และ AspireFunds เป็นสินเชื่อแบบไม่ต้องมีหลักประกัน ดังนั้น ผู้กู้จึงไม่จำเป็นต้องนำสินทรัพย์ หรือทรัพย์สินมาค้ำประกันสินเชื่อ

Did this answer your question?