ท่านสามารถเรียกดูรายงานเครดิตของท่านได้ 4 วิธี 

  1. ติดต่อเป็นการส่วนตัวที่เคาน์เตอร์ของสำนักงานเครดิตบูโรแห่งชาติ 
  2. ผ่านทางแอพพลิเคชั่น  iBanking  
  3. 3. ผ่านทางธนาคารใหญ่ๆทั้งหมด  
  4. 4. เคาน์เตอร์ไปรษณีย์ 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องการ คลิกดูได้ ที่นี่ 

Did this answer your question?