เนื่องจาก Aspire ให้บริการสินเชื่อสำหรับธุรกิจ ดังนั้น ธุรกิจทั้งหมดจะต้องจดทะเบียนกับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในประเทศไทย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ DBD website.

Did this answer your question?