รายงานเครดิตบูโรแห่งชาติของประเทศไทยจะออกรายงานเครดิตของผู้ขอสินเชื่อ และบริษัท ในรายงานจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติสินเชื่อของผู้ขอสินเชื่อและบริษัท 

  • รายงานเครดิตของผู้ขอสินเชื่อ – ภาพรวมของสินเชื่อส่วนบุคคลทุกประเภท 
  • รายงานเครดิตของบริษัท  - ภาพรวมของสินเชื่อภาคธุรกิจทุกประเภท

ตัวอย่างรายงานเครดิตสามารถดูได้จาก ที่นี่

Did this answer your question?