ท่านสามารปรับเปลี่ยนวันที่เบิกจ่าย และยอดเงินสินเชื่อได้โดยตรงผ่านทางแพลทฟอร์มของเรา (เป็นจำนวนเท่าใดก็ได้ สูงสุดไม่เกินที่ได้รับข้อเสนอ) 

สำหรับข้อกำหนดสินเชื่ออื่นๆ ตัวอย่างเช่น ระยะเวลาการให้สินเชื่อ ความถี่ในการจ่ายชำระคืน เป็นต้น ท่านจะไม่สามารถปรับเปลี่ยนข้อกำหนดเหล่านี้ผ่านทางแพลทฟอร์มของเราได้ ท่านจะต้องยื่นอุทธรณ์ไปยังฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของเรา (อีเมล: [email protected] / Line ID: Aspire Capital) และทางเรายินดีที่ให้ความช่วยเหลือท่าน 

Did this answer your question?