สำนักงานใหญ่ของเราตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ Aspire ก่อตั้งขี้นเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 โดยอดีตผู้บริหารของ Lazada Andrea Baronchelli และ Giovanni Casinelli เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินสดที่ธุรกิจ SMEs ต้องเผชิญในอุตสาหกรรม  


ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทร่วมลงทุนชั้นนำ (venture capital) และนักลงทุนเอกชน Aspire เป็นชื่อทางการค้าของ  Aspire Thai Co., Ltd. บริษัทย่อยที่  Aspire Financial Technologies Holdings Inc บริษัทที่ตั้งอยู่ในรัฐเดลาแวร์ (สหรัฐอเมริกา) เป็นเจ้าของ 100% 

Did this answer your question?